Verzending en retour (RMA)

I. VOORWAARDEN VOOR RETOUREN

 1. Elk verzoek om teruggave van materiaal moet per e-mail worden verzonden of met behulp van de RMA aanvraag binnen de webshop op https://www.tagma.nl/.
 2. Materiaal kan alleen worden geretourneerd wanneer de klantenservice van Tagma een geldig RMA-nummer heeft uitgegeven.
 3. Een RMA-nummer is 8 dagen geldig na afgifte door de klantenservice van Tagma. bijgevolg moeten de betreffende producten binnen die periode aan Tagma worden geretourneerd.
 4. Alleen materiaal gekocht bij Tagma kan worden geretourneerd. Verificatie vindt plaats op basis van de serienummers, soms op factuurnummer en datum.
 5. Retourzendingen moeten in originele verzendverpakkingen van de fabrikant zijn verpakt, compleet met alle verpakkingsmaterialen. Alle te retourneren goederen worden franco of op de in de RMA aangegeven wijze geretourneerd.
 6. Schrijf niet op de productdoos. Het RMA-nummer moet zichtbaar zijn op het verzendetiket en de buitenverpakking.
 7. Product wordt in de volgende omstandigheden geweigerd:
 • Indien een product wordt geretourneerd, ontbreken er onderdelen die met de oorspronkelijke bestelling zijn verzonden.
 • Indien de staat van het geretourneerde product op enigerlei wijze verkeerd wordt weergegeven.
 • Indien het ontvangen product op enigerlei wijze is beschadigd.
 • Indien er geen geldig en zichtbaar RMA-nummer is.
 • Indien een product dat wordt geretourneerd op een DOA wordt getest als een volledig functionerend product.
 • Indien een product wordt ontvangen meer dan 10 dagen na de datum waarop het RMA-nummer is uitgegeven.
 • Indien een product niet in de originele verpakking en/of doos is geretourneerd
 1. Klant is uiteindelijk verantwoordelijk voor de staat van de geretourneerde artikelen.
 2. Een product dat wordt stopgezet of is verouderd komt niet in aanmerking voor een retour. Tagma accepteert geen retouren van printkoppen, streepjescodemedia, software of servicecontracten.
 3. In gevallen waarin vervangende eenheden moeten worden uitgegeven, zal dit worden uitgevoerd met behulp van de standaard leveringsvoorwaarden. Dit proces en deze kosten worden geleverd door Tagma. Opmerking: Expressverzending kan worden aangeboden als de aanvrager de verhoogde kosten accepteert.

II. REDENEN VOOR RETOUREN

1. DOA (dood bij aankomst)

 1. Het DOA-probleem moet binnen 5 werkdagen na factuurdatum worden gemeld vanuit Tagma. DOA-proces van de fabrikant zal worden toegepast.
 2. Als een product wordt getest en het probleem niet wordt gereproduceerd, wordt er 20% fee in rekening gebracht aan de klant.

2. Defecte producten

Tagma biedt geen andere garantie dan die welke door de fabrikant aan Tagma is opgelegd. Bijgevolg zullen de garantievoorwaarden die door Tagma worden voorgesteld, een exacte kopie zijn van die van de fabrikant. Reparaties moeten worden teruggestuurd naar het door de fabrikant opgegeven adres. Opmerking: In het geval dat de klant de goederen retourneert die aanspraak maken op garantierechten en goederen foutloos blijken te zijn, draagt de klant alle kosten met betrekking tot het ongerechtvaardigde claimen van garantierechten, inclusief transport, handling en kosten voor inspectie.

3. Verkeerde leveringen

 1. Klantenservice van Tagma moet op de hoogte worden gebracht van alle verkeerde leveringen binnen 8 dagen na factuurdatum.
 2. Alleen producten in hun originele staat en zonder beschadiging van de doos worden voor retour geaccepteerd.
 3. Transportkosten voor het retourneren van het materiaal zijn voor rekening van Tagma.
 4. Tagma probeert slechts eenmaal goederen te verzamelen. Als de klant of eindgebruiker niet aanwezig is voor het ophalen, moeten ze de producten op eigen kosten retourneren.

4. Producten beschadigd bij levering

 1. De klantenservice van Tagma moet binnen 5 dagen na factuurdatum op de hoogte worden gebracht van alle beschadigde leveringen.
 2. Schade moet worden gemeld aan koerier bij de ontvangst van goederen.
 3. Foto's van de schade moeten aan Tagma worden geleverd: houd alle dozen beschikbaar ter inzage van de koerier.
 4. Transportkosten voor het retourneren van het materiaal zijn voor rekening van Tagma.

5. Verkeerde bestelling van de klant

 1. Alle aanvragen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum worden gedaan.
 2. Tagma behoudt zich het recht voor om een RMA-nummer te verstrekken voor het retourneren van materiaal in het geval dat de klant een verkeerde bestelling heeft geplaatst.
 3. Tagma behoudt zich het recht voor om de klant restockkosten in rekening te brengen van ten minste 20% van de productwaarde, met een minimum van € 75,-
 4. Tagma accepteert geen retouren van de volgende goederen:
  • Media (labels en linten)
  • Printkoppen
  • Software
  • Inactieve producten
  • ServicecontractenRetourneren van goederen

Goederen moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, compleet, zonder bedrukte tape op de originele doos. Het verzendadres staat vermeld op de aangeleverde RMA.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien bevestigd via een RMA-nummer. Dit RMA-nummer moet duidelijk op de bovenkant van de doos worden aangegeven, zodat schade aan de originele doos is uitgesloten.

Vermeld altijd het RMA-nummer op de vrachtbrief, vooral wanneer u de goederen zelf terugstuurt.

Contact en openingstijden klantenservice Tagma:

 • Openingstijden: maandag - vrijdag 09.00 - 17.00 CET