Disclaimer

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk of intern gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te presenteren.

Tagma b.v. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie, afbeeldingen en prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij Tagma b.v. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Tagma b.v. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tagma b.v.

Wijzigingen in prijzen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op onze website zijn ten allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.